Novo!!! Reciproc sistem

U našoj ordinaciji radimo savremeno liječenje zuba koje postižemo sa najsavremenijim RECIPROC sistemom, mašinskim proširivačima posljednje generacije, koji omogućava da sa izuzetnom preciznošću i velikim uspjehom pristupamo liječenju svih zuba. Time se maksimalno odstranjuje infekcija korijenskih kanala i smanjuje broj posjeta pacijenta, što predstavlja lagodnost za pacijenta i štedi vrijeme dolazaka.

Reciproc sistem mašinske obrade kanala produžava vijek trajanja endodontski tretiranog zuba, minimalizira greške koje se mogu javiti u toku liječenja kao što su neprohodnost kroz kanale, nedovoljno završno punjenje ili pak krivi smjer igle što dovodi do kompikacija i frakture korijena zuba koji se liječi. Sve se to postiže sa posebnim nastavkom tzv. Apex locator-om koji tačno vodi kroz kanal do samog vrha i na taj način povećava uspiješnost samog liječenja.